Har du en eller flera vinthundar och vill ställa upp i tävlingar inom så kallad greyhound racing så finns ett regelverk att följa. Här på Vinthundens race finns de mest grundläggande kraven samlade. För det första måste du som hundägare vara medlem i både Svenska kennelklubben (SKK) och någon kapplöpningsklubb. Utöver det krävs det att du gått en speciell tränarutbildning. Utbildningen måste leda till att du får en B-licens. Den som avgör när du är redo för licensen är en erfaren mentor, en person med lång erfarenhet inom hundkapplöpning. Mentorn ska finnas vid din sida under hela utbildningen. Förutom att behärska allt som sker på själva kapplöpningsbanan så måste du förbinda dig till att ta väl hand om hunden tills den fyller minst tio år. Det är således inte okej att avliva hunden när den inte längre springer in några pengar.

Din hund och godkänd tävlingslicens

Även din hund måste inneha en licens för att få tävla. Denna tävlingslicens är uppdelad i två moment, ett sololopp och ett provlopp. Det förstnämnda loppet innebär att hunden springer ensam på en racingbana efter haren. Inga andra hundar är närvarande. Den måste vara åtminstone 15 månader samt ha en tävlingsbok. Det som bedöms är hur bra din hund lyckas starta från startboxen, om den jagar haren med tillräcklig entusiasm samt hur bra den klarar av banans kurvor.

När detta är avklarat är det dags för ett riktigt lopp, ett provlopp tillsammans med andra hundar. Det speciella med detta lopp är att det alltid sker i en mitt-box samt med minimum två licensierade hundar bredvid. Avgörande för huruvida din hund får licens eller inte är hur den reagerar på de andra hundarna och hur rent den springer. För att kunna testa detta måste hunden springa om eller bli omsprungen av minst en annan hund.